Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Vis en vismigratie

De laatste jaren neemt de belangstelling voor het verbeteren van de visstand en vismigratie flink toe. Regionale waterbeheerders nemen allerlei maatregelen om de leefgebieden voor vissen beter te ontsluiten en deze met elkaar te verbinden.

Op deze site krijgt u meer informatie over het slechten van de migratiebarrières voor vissen - met name het visvriendelijk maken van gemalen - en het minimaliseren van mogelijke schade aan vissen bij het passeren van kunstwerken.

borderbottom

Titel Startpagina

Tekst startpagina.
borderbottom

Vis: van bijkomend waterverschijnsel naar belangrijke indicator ecologische waterkwaliteit

18-6-2015

Sinds de Europese Kaderrichtlijn Water is de positie van de vis radicaal gewijzigd. Waar de vis in vroegere jaren veelal onder het wateroppervlak bleef en slechts een bijkomend verschijnsel binnen het waterbeheer was, is die nu een belangrijke indicator voor de ecologische waterkwaliteit. Onlangs verscheen in Het Waterschap een overzicht van wat er, mede dankzij STOWA-onderzoek, is bereikt op het gebied van het verbeteren van de visstand en van de taak die er nog ligt. >Lees het artikel

 

Update Gemalenwijzer: uw hulp gezocht

23-3-2015

Hebt u het afgelopen jaar vismonitoring uitgevoerd bij een gemaal om de schadelijkheid voor vis van het gemaal te bepalen? STOWA neemt deze gegevens graag op in de nieuwe Gemalenwijzer. Stuur een mail met het monitoringrapport naar STOWA, met als onderwerp 'Gemalenwijzer'.

De Gemalenwijzer is een instrument om een eerste afweging te kunnen maken bij de keuze van een opvoerwerktuig in een gemaal, afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan capaciteit en visvriendelijkheid. >Klik HIER voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met Pui Mee Chan, 033 460 32 00.